Skip to main content
Privacy voorwaarden

Indien u onze website www.c-food.be, onze webshop of een van onze andere domeinen die naar deze website doorsturen bezoekt, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. C-Food Lochristi acht uw privacy van groot belang.
Om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren, hanteren we een aantal normen.
Informeren
We willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze policy.
Gegevens beperken
We trachten onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot datgene wat nodig is voor de goede werking van onze website(s) en onze dienstverlening.
Veiligheid
We nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Toestemming
In die gevallen waarin uw toestemming wettelijk vereist is omtrent gegevensverwerking, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming alvorens uw gegevens op te nemen of te verwerken.
Rechten
We respecteren uw recht om de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. We respecteren ook eventuele verdere rechten die u heeft op grond van de toepasselijke privacy- of andere wetgeving. In deze privacy en cookie policy kunt u lezen hoe we bovenstaande in de praktijk brengen.

1. HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze website(s) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. We verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
We zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor we deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of we dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten of diensten u via de website(s) of onze dienstverlening gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
naam
facturatie- en leveradres
BTW-nummer
betalingsgegevens
telefoon-/GSM-nummer
e-mailadres
website
IP-adres
Uw persoonsgegevens worden door ons onder andere, maar niet uitsluitend gebruikt voor de onderstaande doeleinden.
toegang tot de website
aanbieden van functionaliteiten via de website
factureren van de afgenomen diensten
versturen van nieuwsbrieven/prijslijsten/productinformatie/…
beantwoorden en afhandelen van de door u gestelde vragen

2. CONTACTFORMULIER EN E-MAILS

Indien u vragen heeft over www.c-food.be of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen via mail of telefonisch tussen de kantooruren (dit met uitzondering van feestdagen en gevallen van overmacht). Onze contactgegevens vindt u terug op de website . Indien u het contactformulier op de contactpagina invult of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
E-mailverwerking is mogelijk maar niet beperkt tot volgende partijen:
PARTIJ
DOEL
DIENST
Microstof Exchange
e-mailverkeer
berichten via contactformulier(en) op de website(s), eigen rechtstreeks e-mailverkeer
Mailchimp
e-mail marketing /Internet marketing
e-mail marketing

Close Menu

Beste klant, tot 1 september is het niet mogelijk om online te bestellen. We helpen je graag verder in de winkel. Fijne zomer!

openingsuren

Maandag gesloten
Dinsdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Woensdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Donderdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Vrijdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Zaterdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 17u00
Zondag gesloten